De drijvende krachten achter het legioen

Wilma Berkhout

Wilma Berkhout (1956) studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Daarna werkte ze als hoofdinspecteur bij de belastingdienst. Zij trad op in diverse televisieprogramma’s o.a. “Mag ik even vangen,” en in de eerste aflevering (over belastingheffing) van het programma “De Kloof” over Haagse regels en de bloedwarme werkelijkheid van Paul Witteman. 

Na haar pensionering deed zij vrijwilligerswerk voor de seniorenbonden in de provincie Brabant, o.a. helpt ze senioren met een kleine beurs bij het invullen van hun belastingpapieren. Daarnaast is zij bestuurder van Stichting Armoedeplatform in Helmond en ze is voorzitter van de ledenraad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.

Niet zonder emotie en met verontwaardiging heeft ze de afgelopen tien jaar meegemaakt hoe schaamteloos gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden hun koopkracht zagen dalen. Daarom werd ze een van de initiatiefnemers en eerste voorzitter van het Pensioenlegioen